Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jevíčko - ZO AVZO pracuje také pro děti

18. 6. 2006
Z činnosti základní organizace AVZO Jevíčko
     Jako každoročně také letos pracuje ZO AVZO Jevíčko podle předem stanoveného plánu činnosti s mládeží, ale i s dospělými.
     Dne 11. února 2006 jsme uspořádali pro děti a mládež karneval na sněhu. Příprava byla náročná, ale hojná účast dětí a mládeže a jejich rodičů, která se přiblížila dvěma stům návštěvníkům, byla pro pořadatele odměnou.
     Střelecký a modelářský klub uspořádal jarní přebory ve střelbě a klubovou soutěž modelů. Oba kluby pracují s mládeží pravidelně. AMK uspořádal v únoru doškolování řidičů amatérů z pravidel silničního provozu. Plně obsazená učebna svědčí o zájmu motoristů, zvláště pak kvůli novým silničním pravidlům, která začínají platit od prvního července.
     Pro rozšíření zájmové činnosti dětí - motoristů byly zakoupeny dva minibajky. Očekáváme, že vychováme šikovné jezdce, kteří budou naši ZO a město reprezentovat. Opraveny byly dva kusy elektrických tříkolek porouchaných dlouhodobým užíváním, takže budou i nadále moci dětem sloužit. Na červnové soutěže jsme také připravili dvě minikáry.
      V poslení době začal náš pozemek nezákonně navštěvovat neznámý návštěvník, který do areálu vnikal přelézáním branky. Tu jsme proto nechali urychleně opravit, abychom chránili náš majetek.
     Naše další činnost se řídí plánem práce pro rok 2006, který bývá zhodnocen na výroční schůzi v závěru roku.                               Ing. Vilém Slechan a František Langer